• Ridicări topografice în vederea modernizării de drumuri
  • Ridicări topografice în vederea întocmirii proiectului de canalizare ape uzate
  • Ridicări topografice în vederea întocmirii proiectului de iluminat public stradal
  • Ridicări topografice în vederea întocmirii proiectului de construcție linie electrică
  • Ridicări topografice în vederea întocmirii proiectului de alimentare cu apă potabilă / industrială
  • Ridicări topografice în vederea întocmirii proiectului de amenajare Micro-Hidro-Centrale
  • Întocmire planuri parcelare în vederea eliberării titlurilor de proprietate şi alocare de numere cadastrale