• Întocmire Planuri Parcelare
  • Consultanță în lucrări topografice
  • Lucrări de cadastru şi intabulare pentru case, terenuri intravilane şi extravilane
  • Dezmembrări de terenuri intravilane şi extravilane
  • Comasări şi/sau alipiri de terenuri sau parcele
  • Realizare planuri topografice de situație în format analogic şi digital
  • Ridicări topografice necesare executării proiectelor diverselor investiții (construcții, amenajări, restructurări)
  • Trasări construcții, cote, limite de proprietate
  • Documentații pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan/intravilan
  • Relevee